Thương hiệu

Điều gì tạo nên 1 logo tốt

logo là một biểu tượng đại diện cho hình ảnh company hoặc hình ảnh vật phẩm trong hoạt động kinh doanh của company. Giúp khách hàng nhận ra company, phân biệt Công ty you với những Công ty khác,...