Thiết kế logo

Trademark, Brand, Logo là gì?

Trong tiếng Việt người thường dùng cụm từ, thương hiệu (Trademark), khi muốn nhấn mạnh một biểu tượng thương hiệu (Logo thương hiệu) nhưng thương hiệu và biểu tượng thương hiệu là hai...

Vấn đề đổi mới logo

Logo là biểu thị bằng hình ảnh diễn đạt các đặc điểm của công ty. Biểu tượng đó có bị lỗi thời hoặc góp phần ít quan trọng trong việc thể hiện nét đặc trưng của công ty bạn hay...